Regulamin

Regulamin
sklepu internetowego z tekstyliami Atabe 
(www.atabe.eu)

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§1
DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „Kodeks cywilny”), za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy z tekstyliami Atabe prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.atabe.eu
Sprzedawca - BEATA CZAK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ATABE Beata Czak, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7481023023 , nr REGON 366746316, ul. Przecławska 5/2/12, 03-879 Warszawa.

§2
KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: ul. Przecławska 5/2/12, 03-879 Warszawa
2. Adres e-mail: atabe@atabe.eu
3. Telefon: 505 969 278
4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Przecławska 5/2/12, 03-879 Warszawa.

 §3
WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 
§4
ZAKUPY W SKLEPIE
 
1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar
    oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za
    zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez
    Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w
    momencie dostarczenia towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji
    poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§5
PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
    A. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
        Atabe Beata Czak - Alior Bank nr konta: 15 2490 0005 0000 4530 2541 5461
    B. Za pośrednictwem szybkich płatności online na platformie:
        PayU lub Przelewy24 
    C. Gotówką lub kartą płatniczą u kuriera za pobraniem.
    D. Gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w naszym magazynie znajdującym się pod adresem:
        Przecławska 5/2/12, 03-879 Warszawa.
  
W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 0 dni roboczych od złożenia zamówienia. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo w każdej chwili wycofać swoją akceptację.

 
§6
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 
1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji
    zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji,
    zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 
§7
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z 
    zastrzeżeniem §8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
    a. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
        przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
    b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik
        i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadani ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do
        przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Atabe Beata Czak za
    pośrednictwem telefonu 505969278 lub adresu email: atabe@atabe.eu o swojej decyzji o odstąpieniu od
    niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na
    adres: Atabe Beata Czak ul. Przecławska 5/2/12; 03-879 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres
    atabe@atabe.eu
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne
    oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.atabe.eu
6. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania
    informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania
    przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
8. W ramach dobrej woli dajemy naszym Konsumentom dodatkowy czas 16 dni na odstąpienie od umowy zawartej
    na odległość, co daje w sumie 30 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.
 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego
    płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
    przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
    Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
    poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
    Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym
    przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia
    mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Przecławska 5 bud.2/12, 03-879 Warszawa niezwłocznie, a w
    każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od
    umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
5. W ramach dobrej woli dajemy naszym Konsumentom dodatkowy czas 16 dni na odstąpienie od umowy zawartej
    na odległość, a tym samym zwrot towaru, co daje w sumie 30 dni na odstąpienie od umowy zawartej na
    odległość i zwrot.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż
    było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
8. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument
    również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów (dotyczy tylko sejfów).
    Szacowana wysokość zwrotu to 70.00 zł.
9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą
    sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 

§8
WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 A. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
     Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 B. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
     opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
     opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 C. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
     nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 D. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§9
REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie
    uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
     1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
     2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
     3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
     4. Żądać usunięcia wady

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany
    w § 2 Regulaminu.
      1. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do
          Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt
          Sprzedawcy, na adres ul. Przecławska 5 bud.2/12, 03-879 Warszawa.
      2. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest
          dostępna w opisie produktu w Sklepie.
      3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
      4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu,
    Konsument może skorzystać m.in. z:

   1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
       należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów
       znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
   2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim
       Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
       polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
       https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
   3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
   4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§10
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest
    Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami
   określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
   Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności
   zamieszczona w Sklepie.

§11
ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji
    regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd
    właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień
    Konsumenta wynikających z przepisów prawa.Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ATABE Beata Czak
ul. Przecławska 5/2/12; 03-879 Warszawa adres e-mail: atabe@atabe.eu

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

-Data odbioru ....................................

-Imię i nazwisko Konsumenta(ów) ........................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ..................................................................................................................

Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.