Regulamin

Regulamin
sklepu internetowego z tekstyliami Atabe 
(www.atabe.eu)

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

  § 1 Definicje
  § 2 Kontakt ze Sprzedawcą
  § 3 Wymogi techniczne
  § 4 Zakupy w Sklepie
  § 5 Płatności
  § 6 Realizacja zamówienia
  § 7 Prawo odstąpienia od umowy
  § 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
  § 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§1
DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „Kodeks cywilny”), za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy z tekstyliami Atabe prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.atabe.eu
Sprzedawca - BEATA CZAK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ATABE Beata Czak, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7481023023 , nr REGON 366746316, ul. Przecławska 5/2/12, 03-879 Warszawa.

§2
KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: ul. Przecławska 5/2/12, 03-879 Warszawa
2. Adres e-mail: atabe@atabe.eu
3. Telefon: 505 969 278
4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Przecławska 5/2/12, 03-879
   Warszawa.

 §3
WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 
§4
ZAKUPY W SKLEPIE
 
1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena
    za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności
    za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu
    przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a
    Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku
    najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez
    rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§5
PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
    A. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
        Atabe Beata Czak - Alior Bank nr konta: 15 2490 0005 0000 4530 2541 5461
    B. Za pośrednictwem szybkich płatności online na platformie:
        PayU lub Przelewy24 
    C. Gotówką lub kartą płatniczą u kuriera za pobraniem.
    D. Gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w naszym magazynie znajdującym się pod
        adresem: Przecławska 5/2/12, 03-879 Warszawa.
  
W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 0 dni roboczych od złożenia zamówienia. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.
Kupujący ma prawo w każdej chwili wycofać swoją akceptację.

 
§6
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 
1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do
    realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji,
    zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 
§7
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą za pośrednictwem
    Sklepu, z zastrzeżeniem §8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
    a. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
        i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
    b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż
        przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadani ostatniej z rzeczy w przypadku
        umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - firmę Atabe
    Beata Czak za pośrednictwem telefonu 505969278 lub adresu email: atabe@atabe.eu o swojej
    decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
    pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres: Atabe Beata Czak ul. Przecławska 5/2/12; 03-879
    Warszawa
lub pocztą elektroniczną na adres atabe@atabe.eu
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
    obowiązkowe.
5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne
    jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.atabe.eu
6. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie
    otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą
    elektroniczną).
7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
   dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu
   do odstąpienia od umowy.
8. W ramach dobrej woli dajemy naszym Konsumentom dodatkowy czas 16 dni na odstąpienie od
    umowy zawartej na odległość, co daje w sumie 30 dni na odstąpienie od umowy zawartej na
    odległość.
 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
    otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
    wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
    sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
    niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu
    prawa odstąpienia od umowy.
2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
    przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne
    rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu
    dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Przecławska 5 bud.2/12, 03-879 Warszawa
    niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował
    Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle
    towar przed upływem terminu 14 dni.
5. W ramach dobrej woli dajemy naszym Konsumentom dodatkowy czas 16 dni na odstąpienie od
    umowy zawartej na odległość, a tym samym zwrot towaru, co daje w sumie 30 dni na odstąpienie
    od umowy zawartej na odległość i zwrot.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób
    inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
8. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą,
    Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów (dotyczy tylko
    sejfów). Szacowana wysokość zwrotu to 95.00 zł.
9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą
    płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
    Kupującego.

 

§8
WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
    umowy:

 A. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
     specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 B. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
     po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
     higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 C. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
     zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 D. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż
     Konsument.

§9
REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na
    podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została
    udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie
    cywilnym:
     1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
     2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
     3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
     4. Żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny
    wskazany w § 2 Regulaminu.
      1. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego
          towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku
          Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Przecławska 5 bud.2/12, 03-879 Warszawa.
      2. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej
          warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
      3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2
          Regulaminu.
      4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta
    rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

   1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do
       którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
       Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

   2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
       Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
       sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów
       dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
   3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
   4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§10
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu
    jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z
    zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie
    danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera
    polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§11
ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej
    akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie
    sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza
    uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:


                 Wzór Formularza odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość.
              (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ATABE Beata Czak

ul. Przecławska 5/2/12; 03-879 Warszawa adres e-mail: atabe@atabe.eu

………………………………………….                                                                ……………………………………     

Imię i Nazwisko Konsumenta                                                                Miejscowość, data

…………………………………………
           Adres

…………………………….
  Nr zamówienia

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość następujących rzeczy:

 1. ..............................................................................................................................................

 2. ..............................................................................................................................................

 3. ..............................................................................................................................................

 4. ..............................................................................................................................................

 5. ..............................................................................................................................................

 6. ..............................................................................................................................................

 7. ..............................................................................................................................................

 8. ..............................................................................................................................................

 9. ..............................................................................................................................................

10. ..............................................................................................................................................

Data odbioru towaru: ....................................


Podpis Konsumenta: ………………………………………..

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).