Zwroty i reklamacje

 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z 
   zastrzeżeniem §8 Regulaminu sklepu internetowego Kosmiczne Inspiracje-www.atabe.eu, w terminie 14 dni bez podania
   jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
    a. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
        przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
    b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i
        wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadani ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do
        przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Atabe Beata Czak za
   pośrednictwem telefonu 505969278 lub adresu email: atabe@atabe.eu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej
   umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres: Atabe Beata
    Czak ul. Przecławska 5/2/12;
03-879 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres atabe@atabe.eu
4. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne
   oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.atabe.eu
6. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o
    odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania
   przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
8. W ramach dobrej woli dajemy naszym Klientom dodatkowy czas 16 dni na odstąpienie od umowy zawartej na
    odległość, co daje w sumie 30 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

 

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: atabe@atabe.eu lub drogą pocztową na adres ul. Przecławska 5/2/12, 03-879 WarszawaReklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Przecławska 5/2/12, 03-879 Warszawa.

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.