Reklamacje i zwroty

Reklamacja

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, mają Państwo prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: atabe@atabe.eu lub drogą pocztową na adres ul. Księcia Ziemowita 53/5A/1A, 03-885 WarszawaReklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Księcia Ziemowita 53/5A/1A, 03-885 Warszawa.

W związku z wadą można żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Klientów za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację można zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziecie Państwo w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

                                   Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą za pośrednictwem
    Sklepu, z zastrzeżeniem §8 Regulaminu sklepu internetowego z tekstyliami Atabe - www.atabe.eu,
    w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
    a. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż
        przewoźnik 
i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
    b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż
        przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadani ostatniej z rzeczy w przypadku
        umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę:
    Atabe Beata Czak za pośrednictwem telefonu 505969278 lub adresu email: atabe@atabe.eu o
    swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
    przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres: Atabe Beata Czak ul. Księcia Ziemowita
    53/5A/1A; 
03-885 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres atabe@atabe.eu

4. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
    obowiązkowe.

5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne
    jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.atabe.eu

6. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie
    otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą
    elektroniczną).

7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
    dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
    terminu do odstąpienia od umowy.

8. W ramach dobrej woli dajemy naszym Klientom dodatkowy czas 16 dni na odstąpienie od umowy
    zawartej na odległość, co daje w sumie 30 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.